top of page

ปั๊มน้ำ 

ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัต ปั๊มน้ำแรงดันคงที่่

อะไหล่ และ ถังอะไหล่ปั๊มน้ำ 

อะไหล่มีของแท้และธรรมดา ถังเหล็ก (แท้) และ สแตนเลส

เพรชเชอร์สวิทช์ จุกอุด ยางหน้าแปลน โอริง ฯลฯ

ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำออโต้
ปั๊มแรงดันคงที่
KTOOLMART MITSUBISHI
KTOOLMAT HITACHI
KTOOLMART ITC
KTOOLMART อะไหล่ปั๊มน้ำ

อะไหล่ปั๊มน้ำ HITACHI MITSUBISHI ITC :: ถังแท้ / ถังสตัลเลส / เพรชเชอร์สวิต / สวิตช์ความดัน / มอเตอร์ / ฝาครอบ / จุกเติมน้ำ / จุกถ่ายน้ำ / หัวกระโหลก / แอร์ชาร์เจอร์ / ยางหน้าแปลน / ตัวปิดน้ำเข้า อกก/ คอนเดนเซอร์ / คาพาซิเตอร์ / เช็ควาล์วปั๊มน้ำ / แกนถัง / ขาตั้งปั๊ม / ข้อต่อ / ใบพัด / ประเก็นยาง / โอริง / แหวน /ซิลก้นหอย / สปริง / ฯลฯ

อะไหล่
bottom of page