กรมขนส่งเข้ม! รถบรรทุก รถพ่วง ทุกคันต้องติดแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสาร ติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง ที่มีคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยมีผลบังคับใช้กับรถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสาร ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงที่สามารถสังเกตเห็นในเวลากลางคืนได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร


การติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผนสะท้อนแสง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 เมษายน 2560 


การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

(ก) แผ่นสะท้อนแสงที่ด้านท้ายของรถ - เฉพาะรถที่มีความกว้าง 2.1 เมตรขึ้นไป - สีเหลืองหรือแดง

การติดตั้งแถบสะท้อนด้านท้าย

(ข) แผ่นสะท้อนแสงที่ด้านข้างของรถ - เฉพาะที่มีความยาว 6 เมตรขึ้นไป (รถลักษณะ 6 วัดรวมแขนพ่วงด้วย) - สีเหลืองหรือขาว

ติดตั้งบนตัวถังของรถบรรทุก รถพ่วง และรถที่พ่วง การติดตั้งแถบสะท้อนแสงด้านข้างใช้สีขาวหรือสีเหลือง


 
 

คำแนะนำในการติดแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก

1. ทำความสะอาดพื้นผิวรถที่จะติดตด้วยน้ำยาล้างจานที่ไม่มีส่วนผสมของมะนาว

หรือแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดผม ในการณีพื้นผิวมีสีทาอยู่ อาจต้องขัดสีออก

ก่อนการติดแผ่นสะท้อนแสงถ้าหากไม่สามารถขัดชั้นสีออกได้ แผ่นสะท้อนแสงอาจหลุดล่อนได้

เนื่องจากการหลุดล่อนของชั้นสี

2. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งด้วยผ้า หรือกระดาษทิชชู ให้ปราศจากฝุ่น ผง คราบ

3. ตัดบริเวณมุมของแผ่นสะท้อนแสง ลอกแผ่นรองหลัง (liner) ออก และติดบนพื้นที่ต้องการ

4. แผ่นรีด เป็นอุปกรณ์สำหรับรีดสติกเกอร์ หรืออาจใช้ไม้บรรทัด บัตรเครดิต ใช้ผ้านิ่มๆไม่เป็นขุย