top of page

@KTOOLMART

เงื่อนไขในการใช้คูปอง:

- หมดเขต 31 มีนาคม 2016

- เพียงนำคูปองนี้มาแสดงให้กับพนักงานขาย'ก่อน'ชำระเงิน
- พนักงานต้องเป็นคนกดใช้คูปองนี้เท่านั้น
- ทางร้านขอไม่รับพิจรณาในการให้รางวัลหากคูปองนี้ไม่สมบูรณ์ เช่น ได้ทำการกดมาแล้ว

   หรือถ่ายรูปหน้าจอมารับสิทธิ์ ฯลฯ 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
- จำกัด 1ท่านต่อ1สิทธิ์, 1คูปองต่อ1ใบเสร็จ
- เฉพาะลูกค้าเงินสด
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page