จัดส่งฟรี!! 

ในกรุงเทพฯและปริมลฑล

ต่างจังหวัด สอบถามมาได้ค่า

*ตามเงื่อนไขโรงงาน