ราคารวมขาตั้ง+ลูกลอย

 จัดส่งฟรี!! 

ในกรุงเทพฯและปริมลฑล

ต่างจังหวัด สอบถามมาได้ค่า

*ตามเงื่อนไขโรงงาน

กรณีต้องการรูน้ำเข้า/ออกพิเศษ สามารถสั่งทำได้.. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม