ปั๊มน้ำ

 

มอเตอร์เริ่มทำงาน ในขณะที่ทางออกน้ำทุกทางถูกปิดสนิท

Read More >

  มอเตอร์ไม่หยุดเดินแม้ว่าปิดทางน้ำออกสนิททุกทางแล้ว

Read More >

  ปั้มเดินเสียงดังมาก

Read More >

ปัญหาอื่นๆ

Read More >

ปัญหา

มอเตอร์ไม่ทำงาน

 

ปัญหา เซนเซอร์ป้องกันมอเตอร์ไหม้  ทำการตัดวงจร

 

ปั้มทำงานแบบติดๆ ดับๆ

 

มอเตอร์ทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลหรือน้ำไหลไม่แรง

 

มอเตอร์เริ่มทำงาน ในขณะที่ทางออกน้ำทุกทางถูกปิดสนิท

 

  มอเตอร์ไม่หยุดเดินแม้ว่าปิดทางน้ำออกสนิททุกทางแล้ว

 

  ปั้มเดินเสียงดังมาก

 

ปัญหาอื่นๆ

 
ประเภท
วิธีเลือก / คำนวน หาปั๊มน้ำที่เหมาะสม

วิธีเบื้องต้น สังเกตุว่าปั๊มเสียตรงไหน